Chcete Vašim dětem přiblížit běh roku a nevíte jak?

Děti vnímají do svých 6–7 let pouze krátké časové úseky zahrnující několik týdnů. Toto období charakterizují naivní časové představy. Děti se tak těší na narozeniny, vánoce, velikonoce…

Později si děti začínají čas více uvědomovat, chápou přehledné časové období. A jak jim nyní přiblížit, co vlastně znamená rok, co je měsíc, týden?

Je dokázáno, že si zapamatujeme 30 % toho, co vidíme, 80 % toho, co sami vysvětlujeme a 90 % toho, co sami děláme.

Zapojte Vaše děti do sestavení kruhu roku a pokládejte s nimi každý den kuličku do důlku jako symbol jednoho dne. 12 barevných segmentů charakterizuje měsíce. Můžete svíčku, nastrkovací figurku Vaší volby posunovat vždy 1., 8., 15. a 22. každého měsíce do jedné ze čtyř dírek. Nebo se můžete rozhodnout, že budete tento symbol posunovat každou neděli či pondělí.

Miska uprostřed Vám nabízí umístit dárek k narozeninám či svátku, symbol měsíce či Vaší rodinné slavnosti. Zkrátka, nabízí Vám možnosti pro individuální potřeby.

Děti s ročním kalendářem prožívají celý rok a reflektují jednotlivé úkony ve všech úrovních jejich vnímání. Tato metoda je nejen efektivnější než abstraktní klasický kalendář, ale navíc je také krásnou dekorací a může se stát i Vašim rodinným rituálem.

Dřevěná dekorace - koloběh roku Grimm's

 

Další možností je kruh roku jako řetěz s kuličkami. Kuličky 12 barev symbolizují 12 měsíců v roce. Dětem se tak nabízí dvě možnosti – buďto budete kuličky den po dni z řetězce odebírat a nebo den po dni navlékat kuličku jako symbol dne na šňůrku.

Dřevěná dekorace - koloběh roku Grimm's